Privacy- en cookieverklaring – Tandartspraktijk Rijnaars – Panningen

Welkom bij Tandartspraktijk Rijnaars

Welkom op de website van Tandartspraktijk R.R.G.M. Rijnaars.

Wij verzorgen de tandheelkunde in de omgeving van Panningen, gemeente Peel en Maas. Om u beter van dienst te zijn, is Tandartspraktijk R.R.G.M.Rijnaars nu ook bereikbaar via Internet.

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, behandelingen, nieuws en nog veel meer.

Naar inhoud

Privacy- en cookieverklaring

Tandartspraktijk Rijnaars en Mond & Meer Ruth Kempen en Lottie Smedts hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tandartspraktijk Rijnaars en Mond & Meer Ruth Kempen en Lottie Smedts houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contact gegevens op de website van tandartspraktijk Rijnaars, www.tandartsrijnaars.nl of via info@tandartsrijnaars.nl

Het factureringsbureau ( Infomedics) waarmee wij samenwerken, maakt gebruik van het sturen van een digitale nota. Indien U geen digitale nota wenst te ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan de balie assistente.

Als extra service maken wij gebruik van herinneringsmails voor de afspraken die u met ons heeft. U kunt aangeven als u geen herinneringsmail van ons wilt ontvangen. Let op, het nakomen van afspraken blijft eigen verantwoordelijkheid. Het niet ontvangen hebben van een herinneringsmail is hiervoor geen geldige reden.